mysqli_stmt
PHP Manual

mysqli_stmt::get_warnings

mysqli_stmt_get_warnings

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

mysqli_stmt::get_warnings -- mysqli_stmt_get_warningsSHOW WARNINGS の結果を取得する

説明

オブジェクト指向型

object mysqli_stmt::get_warnings ( mysqli_stmt $stmt )

手続き型

object mysqli_stmt_get_warnings ( mysqli_stmt $stmt )
警告

この関数は、 現在のところ詳細な情報はありません。引数のリストのみが 記述されています。


mysqli_stmt
PHP Manual